Det virtuelle Møre

Virtuelle Møre er et strategisk forskningsprosjekt der målet er å videreutvikle et virtuelt Møre som en 3D virtuell informasjonsverden for forskning, opplæring, produktutvikling og samfunnsplanlegging.


Artikkel om Virtuelle Møre i Sunnmørsposten

Sunnmørsposten har i dag 28. januar 2010 en artikkel om Virtuelle Møre og 3D skipstrafikk i sanntid på side 8.

Virtuelle Møre på YouTube

Virtuelle Møre har nå lagt inn en demo av skipssimulator med AIS-data på YouTube.

Nye og bedre Ortofoto (Flybilder) i vår Google Earth modell.

Virtuelle Møre har lagt ut nye Ortofoto, og dekker nå et større område enn tidligere i sin Google Earth modell.

Ny stipendiat tilsatt i Virtuelle Møre

Håkon Bjørlykke er nå tilsatt som stipendiat i Virtuelle Møre.